Elevhälsoteam

På våra skolor har vi ett Elevhälsoteam som stödjer eleverna med sådant som rör deras inlärning, hälsa och välmående. 

Elevhälsoteamet består av rektor, skolsköterska, specialpedagog och psykolog. 
Teamet har i sin tur samarbete med övriga resurser som samhället kan erbjuda, exempelvis BUP samt Råd och Stöd.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Elevhälsoteam