Gången vid elevhälsoärenden

Steg 1: Lärare har samtal med eleven
 

Steg 2: Lärare har samtal med vårdnadshavare
 

Steg 3: Anmälan till Elevhälsoteamet (EHT)

  • Beslut tas om ÅP ska upprättas eller inte.

Steg 4: Möte för upprättande av Åtgärdsprogram (ÅP)

  • Klassföreståndaren bjuder in elev och vårdnadshavare och upprättar tillsammans ett ÅP.

Steg 5: Anmälan till Elevhälsomöte (EHM)

  • Om åtgärderna i ÅP inte är tillräckliga, lämnas en ansökan om EHM till EHT. 
  • Rektor meddelar klassföreståndaren om tidpunkt för EHM och klassföreståndaren bjuder in föräldrarna.
  • Beslut tas om Basutredning ska göras.
  • Beslut tas om externa aktörer behöver tas in såsom Resursteam, Konsultativt stöd, VITS eller socialtjänst.

Steg 6: Uppföljning och utvärdering av ÅP.

  • Elev och vårdnadshavare bjuds in.
  • Kan ÅP avslutas eller ska nytt ÅP upprättas?
  • Eventuell ny tid bokas.
Uppdaterad: