Basprogram

Hälsobesök – 6-åringar

Ett hälsosamtal hos skolsköterskan tillsammans med föräldrar/vårdnadshavare erbjuds under vårterminen. 
Vi samtalar om mat/sömnvanor, trivsel, kamratskap, fritidsintressen och om eventuella tidigare sjukdomar. 
Vid besöket kontrolleras längd, vikt och syn. Under läsåret görs även hörselkontroll.

Om behov/önskemål finns avtalas tid till skolläkaren.

Hälsobesök – År 2

Skolsköterskan träffar eleven för ett kortare hälsosamtal. 
Det innebär att vi tar upp trivsel, kamratskap och skolarbete.
Vid besöket kontrolleras längd, vikt och syn. 
Elever födda år 2002 eller senare vaccineras mot mässling, påssjuka och röda hund.

Hälsobesök – År 4

Förnyad hälsouppgift inhämtas från elev och vårdnadshavare. Alla elever har då möjlighet att komma på ett hälsobesök där vi samtalar om trivsel, kamratskap och skolarbete. Då kontrolleras också längd, vikt, rygg och syn.

År 5

Flickorna erbjuds vaccination mot HPV (humant papillomvirus), ett virus som bland annat kan orsaka cellförändringar på livmoderhalsen. Vaccinationen omfattar två sprutor under läsåret.

Uppdaterad: