Huvudlöss

Huvudlöss är ett vanligt problem, särskilt bland barn. Det har inget med dålig hygien att göra. För att minska risken för spridning är det viktigt att alla familjer hjälps åt att bekämpa lössen. Ett effektivt sätt att förhindra spridning av löss i barngrupper och skolklasser är att alla undersöker sina barns hår i samband med terminsstart.

De som har löss ska behandlas och det bör ske samma dag som lössen upptäcks. Efter en första behandling kan barnet gå till skolan. Förutsättningen att bekämpa lössen effektivt är att personal och övriga föräldrar på skolan blir informerade så att alla kan undersöka sina barn. 

Information till vårdnadshavare (PDF, 438 KB)

Uppdaterad: