Ansökan om skolskjuts

Aktuell information för växelvis boende från Antagningsenheten skolskjuts

För elever med växelvis boende och elever med trafik farlig väg ska vårdnadshavarna lämna in ny ansökan för varje läsår.  Det är viktigt att båda vårdnadshavarna undertecknar ansökan.

Ansökningsblanketten för skolskjuts. Blanketten finns på: 

 https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/grundskola/resa-till-och-fran-skolan--grundskola/

Ansökan för läsåret 2018/2019 ska vara inne senast 31 mars 2018 för att kunna garantera att eventuellt busskort kommer före skolstarten. 

 

Kontaktuppgifter till Antagningsenheten skolskjuts för allmänheten: 

E-post: antagning.skolskjuts@uppsala.se 

Telefontid mån-tors 09.30-11.30 Tel: 018-727 08 00  

8 januari 2018