Skolrådsprotokoll

Ni kan ta del av protokollet från Skorådet i sin helhet här

2 oktober 2017