Skolinspektionen

Under höstterminen 2013 genomförde Skolinspektionen en bastillsyn av Skyttorp skolas verksamhet. För att ta del av resultatet av bastillsynen, se länken till höger.

Läs hela Rapporten från Skolinspektinen här. (PDF, 1 MB)

 

Uppdaterad: