Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Alla skolformer och annan pedagogisk verksamhet ska ha planer mot diskriminering och kränkande behandling. Planerna ska beskriva enhetens främjande, förebyggande och åtgärdande arbete.

30 januari 2017