Årskurs 2 -3

Årskurs 2 -3 har i år sitt klassrum på bottenvåningen i det stora huset.

Detta läsår går det 23 elever i årskurs 2 - 3. 

Åsa Wennström

Lärare

Lisbeth Brännbacka

Resurs/Fritidspersonal
Uppdaterad: