Årskurs 1 - 2

Årskurs 1 - 2 har i år sitt klassrum på bottenvåningen i det stora huset.

Detta läsår går det 24 elever i årskurs 1- 2. 

Åsa Wennström

Lärare

Sara Lif

Speciallärare

Lisbeth Brännbacka

Resurs/Fritidspersonal
Uppdaterad: