Årskurs 1

Årskurs 1 har i år sitt klassrum på bottenvåningen i det stora huset.

Detta läsår går det 13 elever i årskurs 1. 

I klassen arbetar Mikaela Veijalainen som klasslärare och Albin Åkerström som resurs. 

Mikaela Veijalainen

Lärare

Albin Åkerström

Resurs/fritidspersonal
22 augusti 2017