Engelska

Det engelska språket omger oss överallt i vardagen och finns inom alla områden. Undervisningens främsta syfte måste därför vara kommunikation. Att få våra elever att prata och yttra sig naturligt och utan rädsla eller blyghet är därför en av de viktigaste uppgifterna engelsklärare för de yngre åldrarna har. Undervisningen bör vara lustfylld med inslag av lek, sång och spel.

Läs mer om Röda tråden i engelska (PDF, 193 KB)

Uppdaterad: