Elevhälsa

Elevhälsa

Skolans elever har tillgång till elevhälsa med medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

En förutsättning för att elever ska uppnå goda studieresultat är att de trivs och mår bra i skolan. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

 Elevhälsoteam

I skolans elevhälsoteam ingår rektor, biträdande rektor, skolsköterska, skolpsykolog, skolkurator och specialpedagog.

Teamets roll är att i samarbete med övrig personal på skolan skapa en positiv lärmiljö, skapa goda relationer, främja elevernas lärande, utveckling och hälsa för att alla ska må bra, trivas och att få lyckas.

Elevhälsan inom Uppsala kommun har blivit hbtq-diplomerade och ytterligare information kan ni läsa här

Uppdaterad: