Skolpsykolog

Jag heter Viktor Lindén och är skolpsykolog på Vattholma och Skyttorps skola. Mitt arbete består bland annat av utredning, föräldrasamtal och individuella stödkontakter till elever.

Viktor Lindén

Skolpsykolog
30 januari 2017