Skolpsykolog

Skolpsykologen arbetar med hälsofrämjande och förebyggande arbete på individ-, grupp- och organisationsnivå. Skolpsykologen är med i elevhälsoteamet och arbetar konsultativt gentemot skolpersonal och arbetslag. Det går även bra att vända sig till psykologen på skolan för hjälp i frågor som rör elevens psykiska hälsa och situation i skolan. Psykologen genomför också, i samförstånd med vårdnadshavare, psykologbedömningar och har vid behov samtalskontakt med enskilda elever och/eller föräldrar.

Josefine Danielsson

Skolpsykolog
Uppdaterad: