Verksamheter & årskurser

På vår skola har fritids och förskoleklassen sina lokaler i den låga byggnaden. Övriga klasser 1 - 6 har sina hemklassrum och ämnesklassrum i den stora skolbyggnaden. 

Fritidspersonal arbetar som resurspersoner i klasserna under skoldagen. 

Uppdaterad: