Årskurs 3-4

På våning två i Skyttorp skola hittar ni oss i årskurs 3-4.

Detta läsår är vi 21 elever i klassen. Klasslärare är Katarina Åhsberger Nilsson och resurs är Lukie Söderholm. 

Katarina Åhsberger Nilsson

Lärare åk 3-4
Uppdaterad: