Skyttorp skola

Skyttorp skola är naturskönt belägen i närheten av Fyrisån. Skolan har klasser från förskoleklass till årskurs 6. Detta läsår 2023/2024 har vi drygt 90 elever. Skolans lokaler är rymliga och ljusa. Vi har närhet till skog och möjlighet att ta oss till elljusspår. Vintertid har vi tillgång till pulkabackar och föräldrar hjälper oss att spola isen. Skolan besöks av bokbuss 3 - 4 gånger per termin.

Rektorsområdet inbegriper även Vattholma skola där, förutom rektor, en gemensam skolexpedition finns.

På vår skola arbetar vi hälsoinriktat. Det innebär att vi:

  • ser elevernas goda hälsa som en viktig förutsättning för god inlärning
  •  har en gemensam värdegrund
  • ser till att ett hälsofrämjande arbetssätt genomsyrar hela dagen
  • arbetar för att få till en balans mellan kroppen, det mentala välbefinnandet och den yttre miljön
  • strävar efter att ha ett pass rörelse varje dag
  • samarbetar med Måltidsservice för att möjligaste mån minska sockerintaget på frukost, lunch och mellanmål
  • inte har med oss eller bjuder på bakverk, glass, godis, saft, läsk mm bortsett från första skoldagen som vi firar med en glass
Uppdaterad: