Trivselregler

Skyttorp skolas trivselregler 2018/2019

Skyttorp skolas trivselregler har utarbetats av elevråd och personal.
Skolans målsättning är att alla elever och vårdnadshavare ska känna till skolans ordningsregler och vad som händer om dessa inte följs.
Skyttorp skolas trivselregler

  • Det är förbjudet att mobba, slå eller på annat sätt göra någon illa.
  • Vi respekterar och tar hand om varandra, vår skola och våra saker.
  • Vi snackar snyggt och använder fina och snälla ord.
  • Vi passar tider och stannar inom skolans område.
  • Alla får vara med.
  • Efter 18.00 får vi cykla på skolgården. Vi leker inte vid cykelstället och vid cyklarna.
  • Värdefulla eller farliga saker lämnar vi hemma. Skolan betalar inte om något kommer bort.
  • Om du tar med dig mobiltelefon ska den vara avstängd under skoltid/fritidstid.
  • Snöbollskastning är inte tillåtet, tänk på skaderisken. 
  • Vi undviker starka dofter och kläder som används i samband med djur. Vi tänker på de som är allergiska.

Om du bryter mot våra regler gör vi så här:
Steg 1 Vi samtalar med dig
Steg 2 Vi informerar dina föräldrar
Steg 3 Vi tar ett möte med dig och dina föräldrar

Reviderade 2018-09-05

Uppdaterad: