Skolsköterska

Vår skolsköterska heter Sophia Ekstav och hon finns hos oss på Skyttorpsskola måndagar. Övrig tid är ni välkomna att maila eller ringa om ni har frågor.

 

Hälsobesök & Vaccinationer
Jag arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundersökningar, hälsoundervisning och vaccinationer. Du kan läsa mer om barnvaccinationsprogrammet på Folkhälsomyndighetens hemsida. I hälsosamtalet ges eleven möjlighet att prata om hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete och trivsel i skolan. Alla elever erbjuds ett hälsobesök hos skolsköterskan i förskoleklass, årskurs 2, 4 och 7 samt första året på gymnasiet.

 

Sophia Ekstav

Skolsköterska
Uppdaterad:

Andra sidor under: Skolsköterska