Årskurs 5 - 6

På andra våningen i Skyttorp skola hittar ni oss i åk 5 - 6.

Detta läsår är vi 19 elever i klassen. Klasslärare är Katarina Åhsberger Nilsson och resurs är Helena Ståhlberg. I klassen arbetar även Jonas Alvén i SO och Kristina Jansson i engelska.  

Katarina Åhsberger Nilsson

Lärare åk 5 - 6

Jonas Alvén

Lärare åk 4 - 6

Kristina Jansson

Lärare åk 4

Helena Ståhlberg

Resurs/fritidspersonal
Uppdaterad: