Fritidshem

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utbildning och lärande, samt erbjuda dem en meningsfull fritid. Detta utifrån en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet strävar efter att ha ett nära och förtroendefullt samarbete med vårdnadshavarna.

Ambitionen är att erbjuda en verksamhet som ger eleven trygghet och omsorg samtidigt som den är rolig, intresseväckande och lärorik.

På Skyttorp skolas fritidshem erbjuder vi eleverna en kreativ fritidstid med olika former av skapande verksamhet och mycket utevistelse i vår fina utemiljö. Eleverna får prova på olika tekniker inom bild och form. Andra aktiviteter är spel, pyssel, legobygge, och förstås lek. Lek är viktigt!

Vi samverkar med skolan och bygger ofta vidare på skolans arbetsområden eller teman. Vi har även fritidsgympa i idrottssalen vissa dagar.

Vårt mål på fritids är att alla elever ska känna sig trygga, sedda och delaktiga i våra dagliga aktiviteter. Skyttorp skolas fritidshem har ca 40 inskrivna barn från förskoleklass till årskurs 3.

Våra öppettider är kl.06:15-17:30. Morgonfritids är öppet kl. 06:15-07:30. För de som önskar serveras frukost kl.06:15 – 07:15. Anmälan till frukost görs till bitr.rektor Anna Hedberg, anna.hedberg2@uppsala.se. Från kl.16.55 slås fritids ihop med fritidsklubben i deras lokaler belägna i stora skolbyggnaden.

Vi nås på telefonnummer: 018-727 78 10 eller 072-254 40 97

Fritidsträd

 

Helena Englin

Resurs/fritidspersonal

Jessica Möller Andersson

Resurs/fritidspersonal

Ludwig Branth

Resurs/fritidspersonal
Uppdaterad: