IT plan

På Skyttorp skola använder vi oss av IT i skolans verksamhet. Vi ger eleverna möjlighet att skriva, söka information och producera eget material.

Läs skolans IT plan här. (PDF, 180 KB)

Uppdaterad: