Rektor

Jag heter Katarina Östlund och arbetar som rektor vid Skyttorp skola och Vattholma skola

Mitt uppdrag handlar om att tillsammans med elever, personal och föräldrar skapa en skola som alltid sätter elevens lärande i centrum. Varje elev ska tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.

Att visa ett aktivt, synligt och personligt engagemang är viktigt för mig, därför strävar jag efter att alltid vara närvarande och delaktig i verksamheten. 

Alla elever har rätt att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Alla som arbetar på våra skolor är tydliga och närvarande i sitt uppdrag.

Vi har höga förväntningar på oss själva som ledare och på att våra elever ska lyckas i sitt lärande.

Katarina Östlund

Rektor
Uppdaterad: