Värdegrundsarbete

För att vi ska leva upp till vår värdegrund och ha en samsyn så har personalen på Skyttorp skola formulerat dessa tre ALLTID:

  • Vi lyfter alltid fram elevernas utvecklingsmöjligheter
  • Vi stärvar alltid efter ett positivt arbetsklimat där goda relationer till alla står i fokus
  • Vi visar alltid varandra uppskatttning och respekt
Uppdaterad: