Årskurs 1

På första våningen i Skyttorps skola hittar ni oss i årskurs 1.

Detta läsår är vi 17 elever i åk 1. Klasslärare är Eleonor Isaksson och resurspersoner är Helena Englin och Ludwig Branth. 

 

Eleonor Isaksson

Lärare åk 1

Helena Englin

Resurs/fritidspersonal

Ludwig Branth

Resurs/fritidspersonal
Uppdaterad: