Årskurs 2

På första våningen i Skyttorp skola arbetar årskurs 2.

Detta läsår är det 13 elever i årskurs 2. 

I klassen arbetar Emilie von Knorring som klasslärare och Lisbeth Brännbacka som resurs.

Emilie von Knorring

Lärare

Lisbeth Brännbacka

Resurs/Fritidspersonal
22 augusti 2017