Årskurs 1

På första våningen i Skyttorps skola hittar ni oss i årskurs 1.

Detta läsår är vi 16 elever i åk 1. Klasslärare är Caroline Engelbrektsson och resurs är Thea Jansson. 

 

Caroline Engelbrektson

Lärare åk 1

Thea Jansson

Resurs/fritidspersonal
Uppdaterad: