Matråd

Syfte med matrådet är att elever och personal ska få vara med och påverka maten och matsituationen så att alla på skolan får en god och näringsrik lunch med bra matro.

Matrådet består av en representant från varje klass F - 5. Solweig Holmberg; husmor på Skyttorp skola, Marianne Roshed; husmor på Ärentunaskolan och Anna Hedberg; utvecklingsledare. 

Matådet träffas 2 ggr/termin. 

Protokoll från matrådet 28 september 2017 (PDF, 216 KB)

Protokoll från matrådet 14 februari 2017 (PDF, 122 KB)

  (PDF, 118 KB)

30 januari 2018