Elevråd

Vi vill

  • att eleverna ska träna på demokratins principer och utveckla sin förmåga att arbeta i demokratiska forme
  • att eleverna successivt utövar ett större inflytande och ansvar för sin utbildning och det inre arbetet på skolan

Hur….

  • genom återkommande klassråd där eleverna kan diskutera för dem angelägna frågor samt sprida information från elevrådet
  • genom elevråd varje månad där eleverna kan diskutera för dem angelägna frågor

Elevrådet på Skyttorp skola leds av rektor och träffas ett antal gånger varje termin. Elever från årskurs F – 6 deltar vid mötena. Vi diskuterar aktuella frågor som rör skolan och eleverna. Det kan vara frågor som handlar om skolgården, trivsel, trygghet och liknande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: