Elevråd

Vi vill

  • att eleverna ska träna på demokratins principer och utveckla sin förmåga att arbeta i demokratiska forme
  • att eleverna successivt utövar ett större inflytande och ansvar för sin utbildning och det inre arbetet på skolan

Hur….

  • genom återkommande klassråd där eleverna kan diskutera för dem angelägna frågor samt sprida information från elevrådet
  • genom elevråd varje månad där eleverna kan diskutera för dem angelägna frågor

Elevrådet på Skyttorp skola träffas ett antal gånger varje termin. Elever från årskurs F – 6 deltar vid mötena, ordförande och sekreterare utses bland de äldre eleverna. Vi diskuterar aktuella frågor som rör skolan och eleverna. Det kan vara frågor som handlar om skolgården, trivsel, trygghet och liknande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: