Specialpedagog

Skyttorps skolas speciallärare heter Sara Lif. Hon arbetar främst med elever som är i behov av särskilt stöd. Ofta ges träningen i ämnena matematik och svenska då det är grundfärdigheter som ska förbättras. Undervisningen baseras på aktuell forskning och sker i täta, korta arbetspass.

Sara Lif

Speciallärare
Uppdaterad: