Skolkurator

Mitt namn är Johanna Sedin och jag arbetar som skolkurator på Skyttorp skola sedan höstterminen 2015.

Jag arbetar på Skyttorp skola på tisdagar.

Som kurator arbetar jag mestadels med hälsofrämjande och förebyggande insatser i sociala och psykosociala frågor. Jag strävar efter att vara synlig och tillgänglig för eleverna och arbetar tillsammans med dem i klassrummet där vi exempelvis pratar om kompisrelationer, mobbning och säkert användande av nätet.

Som kurator erbjuder jag också hjälp och stöd när bekymmer eller problem uppstått på skolan, i hemmet eller på fritiden. Detta kan ske genom exempelvis stödsamtal för elever, vägledande samtal med vårdnadshavare samt att jag kan vara behjälplig i kontakt med externt stöd utanför skolan.

Du är varmt välkommen att höra av dig till mig vid stort eller smått.

Johanna Sedin

kurator
Uppdaterad:

Andra sidor under: Skolkurator