Skolkurator

Mitt namn är Johanna Sedin och jag arbetar som skolkurator på Skyttorp skola sedan höstterminen 2015.

Mina arbetstider är måndagar kl 08 - 15. 

Min huvudsakliga arbetsuppgift är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande på skolan. Som kurator erbjuder jag hjälp och stöd när bekymmer eller problem uppstått på skolan, i hemmet eller på fritiden.

Du är varmt välkommen att höra av dig till mig vid behov eller vid frågor!

Johanna Sedin

kurator
30 januari 2017