Skolråd

Skolrådet är ett rådgivande forum för skolledning. Under Coronapandemin hålls inga skolråd.

Representanter för vårdnadshavare, personal och skolledning deltar. Mötena är dock öppna för alla intresserade vårdnadshavare med barn på skolan. På råden tas frågor upp som rör hela skolan. Vårdnadshavare har möjlighet att påverka verksamheten genom att delta aktivt i rådet eller genom att lämna synpunkter och förslag till representanten för sitt barns klass. Skolrådet sammanträder 2 ggr/termin.  

Uppdaterad: