Förskoleklass

I Skyttorp skolas förskoleklass är vi detta läsår 9 elever och en ansvarig pedagog. 

Läsåret i F-klass strävar efter att ge alla barn kunskaper och färdigheter som behövs inför skolstart.  Året i förskoleklassen är skolförberedande. Vi vill att alla barn ska känna sig trygga och ha kamrater. Leken har en central roll i inlärningen och är ett bra redskap när vi tränar på sociala färdigheter.

I svenska arbetar vi utifrån Bornholmsmodellen, som på ett lekfullt sätt stimulerar barnets språkutveckling. Att lyssna på rim, ramsor och att ha ordlekar ger en god grund för läs och skrivutvecklingen så småningom. Vi lyssnar på sagor och högläsning varje dag, då ges ett bra tillfälle att diskutera, reflektera och att dra slutsatser utifrån bokens innehåll. Vi går även igenom alfabetet, hur bokstäverna låter och hur de ser ut.

Matematiken sker ofta praktiskt med laborativa övningar. Vi har en väl fungerande matteverkstad med roligt material som tillgodoser barnens olika intressen och lärstilar. Vi får även besök av trollet ”Trulle” som lär barnen hur siffrorna ser ut och hur de skrivs.

Gymnastik sker en gång i veckan i gympasalen. Att röra på sig och att ha god hälsa är viktigt, så vi är ute mycket varje dag.

En gång i veckan har vi naturskola då vi går ut i skog och mark. Vi kan ha matematik eller arbeta med olika temaområden. Ett tillfälle att vara kreativ och även träna på samarbete och problemlösning med olika kamrater. De senaste veckorna har vi arbetat med "Hitta Vilse" och vår Vilsedocka där barnen på ett lekfullt sätt lär sig hur de ska agera om de kommer vilse. 

vilsedockan i skogen  

Sång och musik har vi varje vecka. Rytmer och slagverk förstärker även barnens språkutveckling. Dessutom har vi alla roligt och få känna glädje tillsammans.

Anna Bergström

Förskollärare
Uppdaterad: